Bevrijdingsvuur ontstoken in Rijnwoude

Fotograaf: Jelke Bethlehem

Foto

Op 5 mei werd het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar Rijnwoude gebracht.

Foto

Een groep lopers liep de hele nacht door. Een afstand van bijna 100 km.


Foto

Burgemeester Latenstein ontsteekt het bevrijdingsvuur bij het oorlogsmonument aan de Bilderdijklaan in Hazerswoude-Rijndijk.

Foto

Het bevrijdingsvuur brandt!


Foto

Jongeren bracht vervolgens het vuur verder naar de andere kernen in Rijnwoude.