Hoogheemraadschap controleert de dijken

Fotograaf: Hayo Bethlehem

Foto

In maart en april controleert het hoogheemraadschap Rijnland 1000 km dijken. Daarvoor wordt een helikopter ingezet.

Foto

Vanuit de lucht wordt met een videocamera het landschap nauwkeurig in beeld gebracht.


Foto

Ook is een laserscanner onder de helikopter gemonteerd. Daarmee wordt de dijkhoogte op 5 cm nauwkeurig bepaald.

Foto

Een computer koppelt de metingen aan de positie van de helikopter met een GPS-systeem.


Foto

De vluchten met de helikopter worden uitgevoerd vanaf het vliegveld in Hilversum.

Foto

Het resultaat is een dimensionale kaart van het gebied. Zwakke plekken in de dijken zijn daarop eenvoudig te vinden.


Foto

Met deze nieuwe methode kan het hoogheemraadschap schade aan kaden en dijken snel herstellen.