Nieuwe website Speel-o-theek de Bromtol

Fotograaf: Hayo Bethlehem

Foto

Tijdens een feestelijke bijeenkomst heeft wethouder Kees de Best de nieuwe website van de speel-o-theek onthuld.

Foto

Op de website is veel informatie over de speel-o-theek te vinden. Het adres is www.debromtol.com.


Foto

In haar toespraak vertelde voorzitster Sannie Verhoeff dat de speel-o-theek het steeds drukker krijgt.

Foto

Na de onthulling van de website (en ook nog een nieuw logo) was er een gezellig samenzijn met alle medewerkers.