Roerige vergadering van de gemeenteraad

Fotograaf: Hayo Bethlehem

Foto

De nieuwe waarnemend burgemeester van Rijnwoude, Enric Hessing, kracht zijn ambtsketen omgehangen.

Foto

Het was geen saai begin. Het voorstel voor een rotonde in Hazerswoude-Dorp zorgde voor veel commotie.


Foto

Het kruispunt in Hazerswoude-Dorp. Moet er een rotonde komen of nieuwe verkeerslichten?

Foto

Druk overleg binnen de CDA-fractie tijdens een schorsing. Deze partij is voorstander van een rotonde.