Het verkiezingsdebat

Fotograaf: Hayo Bethlehem

Foto

Op 6 maart 2002 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Aan de vooravond daarvan, op dinsdag 4 maart 2002, zond Radio Rijnwoude een verkiezingsdebat uit vanuit het gemeentehuis.

Foto

De lijsttrekkers op een rij: Kees van Velzen, Bert Bosch, Kees de Best,Gerda Geenjaar en Frank Uljee.


Foto

De drie vragenstellers: Peter Groenendijk, Herman Scholten en Suk-jae Hummelen.

Foto

Gespreksleider Pieter Goedhart hield de touwtjes strak in handen.


Foto

Er was veel publieke belangstelling voor het verkiezingsdebat.

Foto

Het live uitzenden van een debat met zoveel deelnemers vereist veel van de techniek.


Foto

Er was veel discussie over het wel of niet open houden van het zwembad De Dolfijn.

Foto

Die discussie zou twee dagen later zijn sporen nalaten in de verkiezingsuitslag.