Geen tunnelbak en ook geen omleidingsweg

Hazerswoude-Dorp, 26 juni 2014

De inwoners van Hazerswoude-Dorp willen geen tunnelbak en ook geen omleidingsweg om de verkeersproblemen in het dorp op te lossen. Ze vinden dat deze mogelijke oplossingen niet bijdragen aan de leefbaarheid in het Dorp. Vrijwel iedereen wil een lange tunnel. Dat bleek tijdens een bijeenkomst op 25 juni 2014 die door het Dorpsoverleg was georganiseerd.

Er waren heel wat dorpelingen afgekomen op dit overleg. De zaal van dorpshuis De Juffrouw was stampvol. Onder leiding van Pieter Goedhart discussieerden de aanwezigen met vertegenwoordigers van de gemeente en de provincie. Ook wethouders en raadsleden van de gemeente Alphen waren uitgenodigd. De wethouders lieten het allemaal afweten. Er waren slechts drie raadsleden: Pieter-Jan Morssink (D66), Jos Ensing (CDA) en Henk Goes (PvdA). Zij zaten ook al in de oude raad van Rijnwoude.

Er was een helder pleidooi van voorzitter Marcel van Beek van de ondernemersvereniging in Hazerswoude-Dorp. De vereniging vindt dat de leefbaarheid in het dorp voorop moet staan. De twee dorpshelften moeten weer één dorp worden. Op de plaats van het kruispunt Dorpsstraat-Gemeneweg moet gebouwd kunnen worden. Het moet het kloppend hart van het dorp worden.

Het Dorpsoverleg had schetsen laten maken van de twee door de provincie voorgestelde varianten. Die werden gepresenteerd door Klaas Hoogendoorn. De tunnelbak samen met een parallelweg blijft het dorp in twee helften verdelen. Grote geluidswerend schermen helpen ook niet mee. Deze variantie werd een ‘geluidsgoot’ genoemd. Volgens de provincie kost de aanleg van een tunnelbak 1 tot 2 jaar. Al die tijd zal erg grote overlast zijn.

Een omleidingsweg is geen goed idee. Die tast het landschap erg aan. Bovendien leidt dit tot een extra kruispunt (of rotonde) in de Voorweg. De aanleg van een omleidingsweg zal minder grote problemen veroorzaken dan de aanleg van een tunnelbak.

Velen vonden het vreemd dat de keuze voor een tunnelbak ook betekent dat er een nieuwe weg komt van de Loete, langs de spoorlijn Boskoop-Alphen, naar de N11. Dat zou moeten omdat een verbeterde N11 te ver weg is voor het vrachtverkeer van en naar Boskoop.

Sommigen vroegen zich af of er wel nieuwe wegen voor de boomkwekerijsector moeten komen. Het gaat helemaal niet goed met de sector. Er staan veel bedrijven te koop en de productie verplaatst zich. Er lijkt geen toekomst te zijn voor de sector in deze omgeving.

De huidige drukte op de Gemeneweg wordt vooral veroorzaak door verkeer van en naar Zoetermeer en Rotterdam. Het is daarom effectiever om het dit verkeer te ontmoedigen en een andere kant op te sturen, bijvoorbeeld via de A12 en de A4. Een van de aanwezigen wees erop dat er ook heel vaak files staan vanaf Hazerswoude-Dorp naar de aansluiting op de N11. Deze files worden niet opgelost door een andere passage van Hazerswoude-Dorp. Een aanpassing van de passage in Hazerswoude-Dorp verplaatst het probleem dus alleen maar.

De conclusie van de avond was helder en unaniem: geen tunnelbak en geen omleidingsweg, maar wel een lange ‘echte’ tunnel. Projectleider Gabi van Duijnhoven van de provincie vertelde dat die variant al eerder was afgevallen omdat hij te duur was. Een lange tunnel kost minstens twee keer zoveel als een tunnelbak. De aanwezigen bleven er echter bij dat een tunnelbak of een omleidingsweg de leefbaarheid in het dorp niet verbeterde. Als een lange tunnel niet kan, dan maar geen aanpassing.

Al eerder, op 7 mei 2014, werd over de plannen een informatieavond georganiseerd. Naar aanleiding daarvan is een korte video gemaakt. Die kunt u hier zien.

Bron: Rijnstreek Magazine