CDA en PVV grootste verliezers in Rijnwoude

Rijnwoude, 28 mei 2014

Hoe zouden de inwoners van Rijnwoude hebben gestemd bij de Europese Verkiezingen als de gemeente nog had bestaan op 22 mei 2014? Dat kan worden berekend door de uitslagen van de 10 Rijnwoudse stembureaus bij elkaar te voegen. Dat levert soms verrassende uitkomsten op.

De nieuwe gemeente Alphen a/d Rijn heeft 61 stembureaus. Daarbij zijn 10 stembureaus op het grondgebied van de voormalige gemeente Rijnwoude. Het zijn dezelfde stembureaus als bij eerdere Verkiezingen in Rijnwoude. Door de uitslagen voor de Europese Verkiezingen van die stembureaus bij elkaar te voegen, wordt de uitslag voor Rijnwoude verkregen. Die uitslag staat in onderstaande tabel (kolom EU-2014).

Door vergelijken van de uitslag van 2014 met die van 2009 wordt duidelijk dat het CDA en de PVV de grote verliezers zijn. Het CDA gaat 4,9% achteruit en de PVV verliest 5%. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat het CDA overduidelijk de grootste partij is. Het CDA is dus winnaar en verliezer.

Bij de PvdA valt een dalende trend waar te nemen. Langzamerhand verliest deze partij stemmen. Vergeleken met 2004 is de partij meer dan gehalveerd.

Voor de VVD is er lichte winst. Voor D66 is er meer winst. Ooit, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2010, werd D66 de grootste partij in Rijnwoude met bijna 24% van de stemmen. Die gloriedagen zijn nog niet teruggekeerd.

GroenLinks blijft zo rond de 5% schommelen. Voor de SP was er behoorlijke winst. De partij steeg van 4,9 naar 7,6%.

De ChristenUnie-SGP is traditioneel een grote partij in Rijnwoude. Dit is ook nu weer het geval. De partij steeg zelfs nog van 2% van 13,1% naar 15,1%.

Ten slotte waren er nog bescheiden percentages stemmen voor 50PLUS (2,7%) en de Partij voor de Dieren (2,9%).

De opkomst bedroeg in Rijnwoude 43,5%. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde (37%). Opvallend is dat de opkomst vrijwel gelijk was aan de opkomst bij de fusieverkiezingen op 13 november 2013. Toen was de opkomst 43,6%. Het maakt dus kennelijk voor de Rijnwoudenaren niet uit of het gaat om iets dat ver weg is (Europa) of iets dat dichtbij is (de gemeentelijke herindeling).

De opkomstpercentages varieerden nogal van stembureau tot stembureau. In de grafiek hieronder is de opkomst voor elk stembureau weergegeven. Het stembureau in de Van Osschool had met 52,2% de hoogste opkomst. En het stembureau in De Rijnschans in Koudekerk had met 37,5% de laagste opkomst.

De opkomst is vooral hoog in de twee stembureaus in Benthuizen (Van Osschool en en School met de Bijbel). De opkomst is vooral laag in de stembureaus in Koudekerk en Hazerswoude-Rijndijk. Dat zijn de laatste vijf stembureaus.

Deze opkomstcijfers lijken de stelling te ondersteunen dat confessionele partijen het goed doen als de opkomst laag is. De aanhang van deze partijen is trouwer dan de aanhang van andere partijen. Het CDA en de ChristenUnie-SGP zijn sterk in Hazerswoude-Dorp en Benthuizen. Dat zijn inderdaad de dorpen waar de opkomst hoog is.

Bron: Rijnstreek Magazine