CDA grootste partij in Alphen, maar zonder te winnen

Regio, 14 november 2013

Het CDA is bij de herindelingsverkiezingen op 13 november 2013 in Alphen a/d Rijn, Boskoop en Rijnwoude de grootste partij geworden. Dat kwam niet omdat meer mensen op het CDA hebben gestemd, maar omdat andere grote partijen zoals de VVD en het de PvdA verloren.

Voor het analyseren van de uitkomst van deze verkiezingen ligt het voor de hand om de stemmenpercentages te vergelijken met die van de vorige gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. Alleen was er toen nog geen gefuseerde gemeente, maar drie losse gemeenten Alphen, Boskoop en Rijnwoude. Door de uitkomsten van die drie gemeenten in 2010 op één hoop te gooien, kunnen percentages worden uitgerekend voor de drie gemeenten samen. Daarbij moest wel een inschatting worden gemaakt voor de percentages van de ChristenUnie en de SGP, want die twee partijen deden in 2010 als één partijcombinatie mee. Hiervoor is de verdeling genomen zoals die was bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in september 2012. Het wordt dan mogelijk onderstaande tabel te maken:

Het CDA is met 17,6 procent van de stemmen de grootste partij geworden. Die winst is niet veroorzaakt door meer stemmen. Die winst was met 0,6 procent maar minimaal. Praktisch gezien is deze partij ongeveer gelijk gebleven.

Nieuw Elan is de partij die een enorme winst maakte. Het percentage steeg van 5,3 procent naar 14,7 procent. Dat is dus een winst van 9,4 procent. De grote verliezer is de VVD. Deze partij ging 9,4 procent achteruit, van 21,8 procent naar 12,4 procent. De winst van Nieuw Elan is dus gelijk aan het verlies van de VVD. De gedachte komt dan op dat veel kiezers misschien wel zijn overgestapt van de VVD naar Nieuw Elan.

De PvdA ging 2,6 procent achteruit van 12,9 procent naar de 10,3 procent. En de SP steeg 3,2 procent van 4,9 procent naar 8,1 procent. Dit ondersteunt de hypothese dat wel eens flink wat kiezers kunnen zijn overgestapt van de PvdA naar de SP.

De drie christelijke partijen hebben het redelijk goed gedaan. Het CDA en de ChristenUnie bleven ongeveer gelijk en de aanhang van de SGP verdubbelde. Dit is in overeenstemming met de vaak gehoorde bewering dat christelijke partijen het goed doen bij een lage opkomst (omdat hun aanhang trouwer is).

De drie lokale partijen Nieuw Elan, RijnGouweLokaal en Beter Alphen hebben het goed gedaan. Nieuw Elan werd bijna de grootste partij. De naamsverandering van Alphen Eén in RijnGouweLokaal heeft die partij maar een bescheiden winst van 1 procent opgeleverd.En Beter Alphen, een partij met alleen maar Alphenaren op de kandidatenlijst, zag het percentage stijgen van 2,5 naar 3,7.

Zowel D66 als GroenLinks gingen achteruit. D66 verloor 2,3 procent en ging terug van 12,4 naar 10,1 procent. GroenLinks zakte 0,3 procent, van 7,0 procent naar 6,7 procent.

De opkomst was met 40,9 procent aanzienlijk lager dan de 54,4 procent in 2010. Er gingen 13,5 procent minder mensen naar de stembureaus. Oorzaak kan zijn dat het om herindelingsverkiezingen ging. Niet alle inwoners waren even enthousiast over de fusie van de drie gemeenten. Ook kan hebben meegespeeld dat er alleen maar verkiezingen waren in een paar gemeenten in Zuid-Holland en Friesland. Er was dus geen sprake van landelijke campagnes.

Bron: Rijnstreek Magazine