Rijnenburgermolen en molen Nieuw Leven terug bij af

Rijnwoude, 26 juni 2013

De historische Rijnenburgermolen en molen Nieuw Leven zijn na zes jaar onderhandelen terug bij af. De stichtingen voor beide molens hebben aangekondigd af te zullen zien van overname van de molens vanwege het ontbreken van financiële garanties op langere termijn.

In februari 2007 besloot de gemeenteraad van Rijnwoude om de Rijnenburgermolen in Hazerswoude-Rijndijk en de korenmolen Nieuw Leven in Hazerswoude-Dorp, waarvan de gemeente eigenaar is, over te dragen aan twee afzonderlijke stichtingen. De afstoting moest worden gezien als een bezuinigingsmaatregel. De Rijnlandse Molenstichting zag geen brood in deze molens omdat ze in een bebouwde omgeving staan en daarom een slechte windomgeving hebben.

Ruim zes jaar, van februari 2007 tot heden, onderhandelde de gemeente met de stichtingen over de voorwaarden waaronder de molens zou worden overgedragen. In die tijd stond de Rijnenburgermolen meer dan een jaar stil voordat de gemeente het noodzakelijke groot onderhoud pleegde waardoor de molen in juli 2009 weer kon gaan draaien.

De stichtingen, die de molens willen gaan exploiteren zijn vrijwilligersorganisaties. Ze bestaan uit enthousiastelingen met hart voor molens als industrieel erfgoed. Het spreekt vanzelf dat zij de molens alleen in goede staat willen overnemen. En op langere termijn verlangen ze voldoende garanties van de gemeente voor de financiering van de niet-subsidiabele kosten zoals verzekering, ozb, enz.

De woordvoerder van de stichtingen, Gert Schaap, kondigde tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Zaken (RZ) van 25 juni 2013 aan dat de stichting Rijnenburgermolen en de stichting Korenmolen Nieuw Leven, zoals de besluitvorming er nu voorstaat, niet over zullen gaan tot verwerven van de molens.

De commissie RZ gaf het college van B&W de opdracht om nog een ultieme poging te doen om de overdrachten zo te regelen dat alle partijen er mee kunnen instemmen. Er bleven grote twijfels bestaan of dit zal slagen. In september, kort voor de ingangsdatum van de fusie van de gemeente met Alphen en Boskoop, zal definitief worden besloten wat er zal gebeuren met de twee molens.

Daarmee lijkt een einde komen aan een pijnlijk lang proces van slecht onderhandelen door steeds wisselende wethouders en ambtenaren met de molenstichtingen.

Bron: Pieter Goedhart