Wethouder voor 11 maanden

Rijnwoude, 29 maart 2013

Op 7 februari 2013 werd Bernadette Wolters geïnstalleerd als wethouder van Rijnwoude. Ze volgde Job Dresden op die in december 2012 ontslag haf genomen. Omdat Rijnwoude op 1 januari 2014 fuseert met Alphen en Boskoop, zal haar wethouderschap maar 11 maanden duren.

De problemen van Job Dresden ontstonden op 16 december 2012 toen de Alphense blogger Machiel van der Schoot de wethouder van Rijnwoude in verband met de graaicultuur bij bestuurders in ons land. Dresden werkte tot 2005 bij het ministerie van VROM. Daarna ging hij via de zogenaamde Remkesregeling in de VUT. In die periode zou hij ten onrechte inkosten uit zijn eigen bedrijf niet hebben gemeld bij het pensioenfonds ABP.

Blogger van der Schoot vroeg op 14 december 2012 aan het Rijnwoudse college van B&W en de gemeenteraad om een onderzoek in te stellen. Al op 15 december werd hem medegedeeld dat de raad en het college dat zouden doen. Dat was voor Job Dresden aanleiding zijn ontslag in te dienen.

Job Dresden was wethouder voor de PvdA. Dus moest die partij op korte termijn een wethouder vinden voor een periode van 11 maanden. Dat lukte. Op 10 januari 2013 droeg de partij Bernadette Wolters voor als nieuwe wethouder.

Bernadette Wolters was een oude bekende in de lokale politiek. Ze zat al van 2002 t/m 2008 voor de PvdA in de gemeenteraad. Ze hield zicht toen bezig met welzijn en vraagstukken op het terrein van de volkshuisvesting.

Aan de installatie van Bernadette Wolters ging nog enige discussie vooraf. Het CDA vond het niet nodig om voor zo’n korte periode nog een wethouder aan te stellen. Dat zou alleen maar geld kosten. Na een schorsing stelde het CDA voor om er een wethouder voor halve dagen van te maken.

De andere partijen benadrukten dat de wethouders het in dit laatste jaar voor de fusie juist erg druk hebben. Daarom zagen ze niets in het voorstel van het CDA.

Uiteindelijke stemde alleen het CDA tegen de benoeming van Bernadette Wolters tot wethouder. Na haar installatie kreeg ze van iedereen de hartelijke felicitaties.

Bron: Rijnstreek Magazine