Straat open, straat dicht, straat open, straat dicht, …

Hazerswoude-Rijndijk, 28 november 2012

De wegen rondom de nieuwe basisschool De Tweeklank waren nog maar net opnieuw bestraat, of die straten werden opnieuw opengebroken. Reden voor burgerraadslid Henk Molenaar van de VVD om hierover vragen te stellen.

Onderdeel van de bouw van de nieuwe basisschool De Tweeklank in Hazerswoude-Rijndijk was ook het vernieuwen van de bestrating rondom de school. De werkzaamheden waren net voltooid.

Korte tijd later begon netwerkbeheerder Liander de stoepen rondom de school open te breken voor werkzaamheden aan de gasleiding. Henk Molenaar vroeg zich af of dit soort werkzaamheden niet gecoördineerd zouden moeten worden uitgevoerd.

Wethouder Job Dresden gaf hem daarin gelijk. Het was een overmachtsituatie waaraan de gemeente niets kon doen. Het is de schuld van Liander. Het bedrijf had capaciteitsproblemen en daarom liepen andere werkzaamheden uit. Liander heeft daarvoor excuses aangeboden en begrip gevraagd.

De wethouder gaf aan dat er twee keer per jaar overleg is tussen de gemeente en de nutsbedrijven om dit soort problemen te voorkomen.

De wethouder beloofde ook nog de werkzaamheden scherp in de gaten te houden. De stoepen en straten moet weer net zo netjes worden als ze waren vlak voor de start van de werkzaamheden van Liander.

Bron: Omroep Rijnwoude