12 koopzondagen in Rijnwoude

Rijnwoude, 2 november 2012

Een meerderheid van de gemeenteraad gaat akkoord met een verruiming van de winkeltijden in Rijnwoude. Dat betekent dat de winkels op maximaal 12 zondagen open mogen zijn.

De PvdA is voor de verruiming van de openingstijden. Die partij verwacht nog een verdere verruiming als de plannen van het nieuwe kabinet doorgaan. Dan mogen gemeenten het helemaal zelf uitmaken.

Ook de VVD is voor. Die partij merkt op dat het niet alleen om 12 koopzondagen gaat. De winkels kunnen bij bijzondere gelegenheden nog 5 dagen extra open zijn. De VVD denkt dat de koopzondagen goed zijn voor de leefbaarheid in de kernen.

D66 is ook akkoord met de koopzondagen. De gemeente kan niet achterblijven als in de omliggende gemeenten de openingstijden al ruimer zijn. Het is slecht voor de ondernemers in Rijnwoude als de inoners elders hun boodschappen gaan doen.

De SGP/ChristenUnie is om principiële redenen tegen koopzondagen. De zondag moet een rustdag zijn. Maar ook vanwege praktische redenen is een rustdag belangrijk.

Het CDA is ook tegen, maar het is iets genuanceerder in zijn oordeel. Koopzondagen in het buitengebied mogen van het CDA. Dan hebben inwoners er weinig last van. In de kernen zelf moet de zondagsrust echter gehandhaafd blijven. Het CDA merkte verder op dat uit onderzoek is gebleken dat veel middenstanders geen behoefte hebben aan koopzondagen. Ook de inwoners zijn niet enthousiast.

Bron: Omroep Rijnwoude