Op excursie naar de Maximabrug

Koudekerk a/d Rijn, 18 februari 2012

De bewonersgroep ‘–Maxima’ en de vereniging ‘Maak Het Hart Niet Hart’ strijden tegen de aanleg van een hoge en brede Maximabrug. Op zaterdag 18 februari organiseerde ze een excursie voor raadsleden uit Alphen en Rijnwoude. Daarin probeerden ze nog eens uit te leggen dat zo’n brug slecht is voor milieu, landschap en cultuurhistorie.

Tijdens de excursie werd een bezoek gebracht aan de plek waar de Maximabrug gaat komen als beide gemeenteraden akkoord gaan. Ook werd getoond waar de kleine of grote rondweg van Alphen kan worden aangelegd. Het is de bedoeling die rondweg aan te sluiten op de Maximabrug.

Bron: Omroep Rijnwoude