Waar komt de Maximabrug?

Koudekerk a/d Rijn, 21 januari 2012

Binnenkort gaan de gemeenteraden van Alphen a/d Rijn en Rijnwoude een besluit nemen over de locatie van de Maximabrug. Het wordt een keuze tussen twee varianten: een brug bij Agrifirm of een brug bij de Gnephoek.

Er ligt nu een concept op tafel van de planMER. Dat is een MilieuEffectRapportage. Daarin worden de effecten voor het milieu in kaart gebracht voor de korte termijn. De Agrifirm-variant lijkt in deze rapportage het beste te scoren.

Omroep Rijnwoude ging op stap en brengt in beeld wat de twee variante precies gaan betekenen in het landschap.

Bron: Omroep Rijnwoude