Extra ton bedrijfsleven voor Rondweg Boskoop

Regio, 9 december 2011

Met een bijdrage van 100.000 euro aan de Rondweg Boskoop-Reeuwijk van Edelman BV uit Reeuwijk-Tempel is de totale bijdrage van het bedrijfsleven aan deze rondweg opgelopen tot 2,8 miljoen euro.

De weg die in totaal circa 35 miljoen euro kost, moet uiterlijk 2015 zijn afgerond. Op een bijeenkomst over Agrologistiek bij Edelman op 8 december bood het bedrijfsleven de extra bijdrage aan de overheden aan. Bij hun aanbieding hielden de ondernemers een pleidooi om de weg snel af te maken en door te gaan met een Westelijke Randweg en een extra oeververbinding over de Gouwe.

Logistiek en bereikbaarheid zijn cruciale elementen om Greenport Boskoop verder tot ontwikkeling te brengen, aldus het boomkwekerijbedrijfsleven. Gedeputeerde Ingrid de Bondt van de Provincie Zuid-Holland nam namens de overheden de cheque in ontvangst en beloofde de initiatieven in de regio te blijven ondersteunen.

(foto:Sjaak Blaazer)

Bron: Omroep Rijnwoude