Zorgen over aanleg Bentwoud

Regio, 24 november 2011

Dat het Bentwoud niet ontkomt aan de forse rijksbezuinigingen staat wel vast. Wat de gevolgen zijn, is nog onzeker. Wethouder Haarman van Rijnwoude maakt zich intussen grote zorgen.

Samen met andere gemeenten in en rondom het toekomstige, 1300 hectare grote bos werkt hij aan een brief aan de provincie. Daarin benadrukken ze nog eens het belang van de aanleg van het Bentwoud. Ze willen het liefst zoveel mogelijk een aaneengesloten bos.

Wat de wethouder ook zorgen baart is dat de datum van 20 december angstvallig dichtbij komt. Vóór die tijd moet de provincie zijn begonnen met het onteigenen van de nog niet verworven grond in het Rijnwoudse deel van het Bentwoud. Het gaat om 165 hectare van vijftien eigenaren

De onteigeningsprocedures is 20 december 2009 vastgesteld. Binnen twee jaar moet dan zijn begonnen met het onteigenen, anders is dat besluit niet meer geldig.Volgens Haarman is het echter op dit moment niet duidelijk of er voldoende geld is voor de verwerving van grond.

Verstrijkt die datum toch, dan weet Haarman niet wat er gebeurt. Volgens hem kan het geen agrarisch gebied meer blijven. De bestemming is al Bentwoud.

Dit artikel is overgenomen uit het Leidsch Dagblad. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.