Hoe zit het met de RijnGouweLijn?

Rijnwoude, 11 november 2011

De gemeenteraad van Rijnwoude wil weten wat de stand van zaken is met betrekking tot de RijnGouweLijn. De provincie hult zich echter in stilzwijgen. Daarom vraagt de raad nu in een motie om meer duidelijkheid.

In april besloot het nieuwe provinciebestuur om de plannen voor de RijnGouwelijn drastisch aan te passen. Er komt geen lightrailverbinding meer dwars door Leiden. De lijn wordt waarschijnlijk een gewone treinverbinding over bestaand spoor. En het is nog maar de vraag of er een station komt in Hazerswoude-Rijndijk. Nu, maanden later, is er nog steeds geen duidelijkheid over de plannen. De gemeenteraad begint ongeduldig te worden. Daarom werd een motie aangenomen waarin om die duidelijkheid werd gevraagd.

De raad wil weten of er nog wel een RijnGouwLijn komt. En als hij komt, hoe gaat hij er dan uitzien? Als het voor Rijnwoude niet meer betekent dan een station, dan is de meerwaarde voor Rijnwoude maar klein. En er bestaat ook zorg dat de aanleg van de RGL tot vermindering van de busverbindingen zal leiden.

De gemeente Rijnwoude heeft in de loop van de tijd al zo’n 2 miljoen betaald voor de RGL. Als die er niet komt, dan wil de raad het geld terug hebben. Dat geldt zou dan bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt voor de bouw van een tunnel in Hazerswoude-Dorp.

Volgens wethouder Ketel zijn Gedeputeerde Staten nog altijd bezig met bekijken van allerlei alternatieven. Van Gedeputeerde De Bondt mag hij er echter niets over zeggen. Hij hoopt dat er eind november of begin december meer duidelijkheid komt.

Bron: Omroep Rijnwoude