Zorg over inbraken in Rijnwoude

Rijnwoude, 11 februari 2011

Er wordt relatief veel ingebroken in Rijnwoude. De kans op een inbraak is groter dan in Alphen. Dat vertelde teamchef Hil Renema van de Politie Hollands Midden tijdens een commissievergadering van de gemeente.

De teamchef deed verslag van de gebeurtenissen in Rijnwoude in het afgelopen jaar. Volgens haar is het inbraakrisico in Rijnwoude hoog. Het wordt de inbrekers te gemakkelijk gemaakt. Ook is er sprake van ‘mobiel banditisme’. Hierbij gaat het om inbrekers die uit andere delen van het land komen, hun slag slaan, en weer weg zijn. Dit soort inbrekers is lastig te pakken. Daardoor is het oplospercentage laag.

Het gaat niet alleen om inbraken in woningen, maar ook om inbraken in terreinen. Renema vindt dat er te weinig wordt samengewerkt door verschillende instanties zoals de politie, de gemeente en de bedrijven. Zo is er op het ITC-terrein geen enkele vorm van samenwerking. Ook is er geen camerabewaking.

Het aantal inbraken in auto’s is gehalveerd. Hil Renema was er blij mee, maar kon er geen verklaring voor geven.

De teamchef meldde ook dat de overlast door jongeren is afgenomen. Er worden drie groepen jongeren gevolgd. Daarvan worden er twee als hinderlijk gezien. De derde groep veroorzaakt overlast. Er zijn geen criminele groepen. Raadsleden vroegen zich af hoe het moest met de hangjongeren bij het gemeentehuis. Die hebben nogal wat schade veroorzaakt tijdens de jaarwisseling. In haar reactie vroeg Renema zich af of het gemeentehuis nu wel een goede locatie is voor ene hangplek.

Bron: Omroep Rijnwoude