Onderzoek naar toekomst van Het Anker

Hazerswoude-Rijndijk, 11 februari 2011

Het college van burgemeesters en wethouders wil onderzoeken hoe het verder moet met Het Anker in Hazerswoude-Rijndijk. Een van de opties is om het multifunctioneel centrum te combineren met een gezondheidscentrum.

Nadat de Rooms-Katholieke parochie is gestopt met het gebruik van Het Anker, is de gemeente eigenaar geworden van het gebouw. Er is een nieuwe stichting opgericht die het gebouw gaat beheren. Wethouder Job Dresden schrijft nu dat het beheer van Het Anker een kostbare zaak gaat worden.

Een mogelijkheid is het vestigen van een gezondheidscentrum in Het Anker. De eerstelijnsgezondheidszorg in Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk is al een tijd op zoek naar een locatie voor een gezamenlijk gezondheidscentrum. De plek van Het Anker zou daarvoor ideaal zijn.

Het combineren van een gezondheidscentrum met een multifunctioneel centrum in het huidige gebouw is niet mogelijk. Dat zou betekenen dat dit gebouw zou moeten worden gesloopt en vervangen door een nieuw gebouw.

De gemeente stelt nu voor de verschillende mogelijkheden te onderzoeken en vraagt om een bedrag van 20.000 euro voor het uitvoeren van deze ‘quick scan’. Bijna alle partijen in de raad zien wel wat in zo’n onderzoek. Het CDA riep het college om in het onderzoek de Stichting JJB niet te vergeten. Die zit nu in Het Anker. Verder vroeg deze partij ook te onderzoeken of de bibliotheek een plek zou kunnen krijgen in een nieuw gebouw.

D66 is tegen sloop van Het Anker. Volgens deze partij heeft dit gebouw architectonische waarde en moet het juist worden opgeknapt.

Bron: Omroep Rijnwoude