Leiden laat gronddeal Oostvlietpolder lopen

Leiden, 18 augustus 2010

De gemeente Leiden heeft een aanbod gekregen van twee grondeigenaren in de Oostvlietpolder, maar koopt de stukken grond waarschijnlijk niet.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten met het oog op het nieuwe coalitieakkoord, waarin staat dat Leiden stopt met de pogingen een bedrijventerrein in de polder te vestigen.

De gemeente is wel in onderhandeling gegaan met de grondaanbieders. De gemeenteraad moet namelijk nog officieel laten weten of zij de grond wel of niet wil kopen. Was het aanbod nu al afgewezen, dan hadden de eigenaars hun grond gewoon aan een ander mogen verkopen. Ze aan het lijntje houden mag niet, een gemeente die zoals Leiden voorkeursrecht heeft gevestigd op bepaalde stukken grond, moet binnen zes weken gaan onderhandelen of het aanbod afwijzen.

Het college heeft de gemeenteraad verder laten weten, dat het niet nodig is om alvast een besluit te nemen waaruit duidelijk wordt dat het bestemmingsplan voor de polder gewijzigd gaat worden. Dat was ook in het coalitieakkoord afgesproken, maar het college adviseert de raad om in plaats daarvan de Leidse structuurvisie aan te passen. Daaruit blijkt ook dat de gemeente nu iets anders wil in de polder en deze werkwijze kent minder procedurele risico's.

Dit artikel is overgenomen uit het Leidsch Dagblad. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.