Dierenbescherming en Gemeente tekenen convenant

Rijnwoude, 20 augustus 2010

De Dierenbescherming en Gemeente Rijnwoude hebben op 19 augustus een meerjarenovereenkomst getekend.

In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de uitvoering van de gemeentelijke taken door de Dierenbescherming. Daarbij zijn onder meer zaken geregeld als: ophalen, verzorging en noodopvang van gevonden en gewonde dieren (geen vee) en het verwijderen van dode zwerfdieren. Daarnaast heeft de Dierenbescherming een taak in de rampenbestrijding.

Beide partners vertrouwen op een goede samenwerking. Op www.rijnwoude.nl staan de juiste telefoonnummers voor het aan-/doorgeven van gewonde en gevonden dieren.

Dit artikel is overgenomen uit een persbericht van de Gemeente Rijnwoude. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.