SP wil debat over RijnGouweLijn

Regio, 29 juli 2010

Volgens de SP-fractie in de Provinciale Staten lijkt het erop dat het RGL-project definitief is mislukt. Gebleken is dat geen enkele vervoerder bereid is om zich in te schrijven op de RGL. De Provincie Zuid-Holland stelt daarom voor zelf de tramstellen aan te schaffen en een eigen werkplaats in te richten.

De problemen worden veroorzaakt door de slechte financiële vooruitzichten en de teruglopende voorspellingen van de reizigersaantallen. De vervoerders hebben veel lagere verwachtingen van de opbrengsten van de RGL dan dat de Provincie. Volgens SP-statenlid Harre van der Nat is er bij de vervoerders geen vertrouwen in het project RGL. Hij vint het erg onverstandig van de provincie om ook dit signaal te negeren.

Als laatste redmiddel stelt het Provinciebestuur dat de Provincie dan maar zelf voor nog eens 120 miljoen aan tramstellen moet aanschaffen om zo in ieder geval een vervoerder te kunnen strikken.

Bovendien wordt 11 miljoen euro van het Rijk, zogenaamde BDU-gelden die bestemd zijn om openbaar vervoer te laten rijden in Zuid-Holland, ingezet om een werkplaats aan te leggen op voormalig natuurgebied de Elfenbaan bij Zoeterwoude. Volgens van der Nat gaat zo weer 131 miljoen in de bodemloze put die de RGL lijkt te worden.

De SP wil dit bespreken tijdens de eerstvolgende commissievergadering. Harre van der Nat vindt dat het nu echt afgelopen moet zijn met het boven water houden van dit prestigeproject. In zijn ogen heeft provinciebestuurder Asje van Dijk (CDA) heel wat uit te leggen.

Er worden wel pogingen gedaan om de expoitatie van de tram wat goedkoper te maken. Het plan om op elke tram een conducteur te zetten wordt aangepast. Volgens van der Nat zal de conducteur verdwijnen en met hem of haar een beloofd aanspreekpunt en een stukje veiligheid voor de reizigers. Ook het uitgangspunt dat de tram geschikt moet zijn om een fiets mee te nemen is los gelaten.

Ondertussen worden de vervoersproblemen in de regio van Leiden en in de Bollenstreek niet opgelost. De SP kiest voor het laten rijden van snelle bussen tussen Leiden en de Bollenstreek met eindpunten in Noordwijk, Katwijk, Leiden en het aandoen van de NS stations Sassenheim en Voorhout. Dat is goedkoper en efficienter.

Bron: Omroep Rijnwoude