In het najaar duidelijkheid over de toekomst van Rijnwoude

Rijnwoude, 1 juli 2010

De provincie dreigt met ingrijpen als er in september/oktober geen duidelijkheid is over een fusie van Rijnwoude met Boskoop en Alphen a/d Rijn.

Dat blijkt uit het verslag van het overleg op 25 mei van de provincie met de gemeenten Rijnwoude, Boskoop, Alphen a/d Rijn en Zoetermeer.

Burgemeester Latenstein van Rijnwoude denkt nog steeds dat de gemeente met een goed bestuur zelfstandig moet kunnen blijven voortbestaan. Als er knelpunten zijn, dan kan er intensief worden samengewerkt met buurgemeenten. Een fusie wordt alleen overwogen als die samenwerking niet effectief is. Er moeten dan wel overtuigende argumenten voor een fusie zijn.

Burgemeester Rijsdijk deelde mee dat Boskoop nog steeds wil fuseren met één of meer gemeenten om zo een nieuwe, krachtige gemeente te kunnen vormen. Een fusie met alleen Rijnwoude wordt gezien als een te kleine, tijdelijke oplossing. Boskoop is nu uit op een duurzame oplossing die tenminste 25 jaar mee kan. Een fusie met Alphen a/d Rijn kan een oplossing zijn. Boskoop neemt het initiatief voor gesprekken hierover. Boskoop zal in ieder geval voor de verkiezingen voor Provinciale Staten van maart 2011 duidelijkheid geven.

Alphen a/d Rijn is niet tegen een fusie met buurgemeenten, maar zal zelf geen initiatieven in die richting nemen. Deze gemeente ziet niets in een fusie in stappen waarbij eerst met Boskoop wordt gefuseerd en later eventueel nog een met Rijnwoude. Een fusie zal in één keer moeten plaatsvinden.

Zoetermeer beziet de gang van zaken langs de zijlijn. Wel merkt deze gemeente op dat bij een eventuele fusie goed naar de positie van Benthuizen moet worden gekeken. De mening van de inwoners zou moeten worden gepeild over de toekomst van dit dorp.

De provincie Zuid-Holland wil dat Boskoop voor het einde van het jaar duidelijk geeft over een fusie. En dan moet er meteen ook duidelijkheid komen over de bestuurlijke toekomst van het hele gebied.

Gedeputeerde Martin van Engelshoven-Huls merkte nog eens op dat niets doen geen optie is. De provincie wil dat de gemeenten in deze regio gaan fuseren. Ze hebben nu een tijd lang de kans gehad om zelf met een oplossing te komen. Is er een september/oktober nog geen duidelijkheid, dan overweegt de provincie in te grijpen en zelf een fusieprocedure te starten.

De gedeputeerde gaf ook nog aan dat een fusie van Boskoop met Alphen een stap in de goede richting is. Die fusie biedt echter nog geen oplossing voor Rijnwoude dat dan alleen overblijft.

Burgemeester Waaijer van Zoetermeer trok hieruit de conclusie dat Rijnwoude door de provincie zal worden gedwongen zich aan te sluiten bij fusiebesprekingen tussen Boskoop en Alphen. Er zijn voor Rijnwoude geen andere mogelijkheden meer.

Bron: Omroep Rijnwoude