Rijnwoude wil misgelopen bouwleges terugvorderen

Rijnwoude, 3 april 2009

Rijnwoudse politici willen de misgelopen bouwleges terugvorderen bij molenbouwer Prodeon. Dat kan mogelijk alleen als de leverancier van de turbines, Vestas, openheid van zaken geeft over de hoogte van de bouwkosten. Die weigert dat tot nu toe.

Afgelopen week werd bekend dat Rijnwoude 120.000 euro aan bouwleges voor de vier windmolens langs de N11 is misgelopen. Dat concluderen B en W op basis van extern onderzoek. Prodeon zou namelijk bij de vergunningaanvraag bouwkosten van 6,1 miljoen euro hebben opgegeven. De werkelijke kosten bedragen 11 miljoen, zo heeft bureau IGG berekend. Hoe lager de bouwkosten, hoe minder leges Prodeon moet betalen.

Prodeon ontkent te lage bedragen te hebben opgegeven en baseert zich daarbij op de gegevens van leverancier Vestas. Die weigert echter om, zelfs vertrouwelijk, de gegevens aan de gemeente te verstrekken.

Het bureau IGG is vervolgens zelf gaan uitrekenen hoeveel de molens kosten en kwam uit op 11 miljoen. Het verschil met de opgegeven 6,1 miljoen kan worden verklaard uit het feit dat de technische installatie door Prodeon bij de aanvraag niet is meegenomen. Er ligt echter een uitspraak van de rechter uit 2003 dat zowel buiten- als binnenkant tot de bouwkosten behoren.

Volgens de fractie GWR (Geen Windmolens in Rijnwoude) hebben gemeenten in Nederland die aanvragen voor windmolens kregen, niet stilgestaan bij deze uitspraak en hebben molenbouwers daar dankbaar gebruik van gemaakt. Volgens Gerard de Boer is daarom niet alleen Rijnwoude gedupeerd maar alle gemeenten met windmolens.

Henk Goes (PvdA) vindt het de hoogste tijd dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zich met deze zaak gaat bemoeien. Wethouder Kees van Velzen is het daarmee eens. Hij heeft al contact met de VNG gehad. Die wacht af tot een gemeente iets doet. Gemeenten als Rotterdam en Lelystad, die door Rijnwoude zijn geraadpleegd, doen ook niets. Ze vinden het allemaal te ingewikkeld. Ze kijken nu allemaal naar Rijnwoude.

De Rijnwoudse politici vinden het ook ingewikkeld. Het debat dat donderdagavond zou plaatshebben, stelden ze daarom uit tot 18 mei. Zo hebben ze tijd om alle rapporten te bestuderen. Alleen voor het CDA en GWR waren de uitkomsten al zonneklaar. Als het aan hen ligt, krijgt Prodeon nu al een naheffing.

Dit artikel is overgenomen uit het Leidsch Dagblad. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.