Mogelijk tweede gemaal om overstroming te voorkomen

Regio, 25 april 2009

Een tweede gemaal in de Gouwepolder kan mogelijk voorkomen dat het waterpeil bij extreme droogte of regenval ontregeld raakt. Het Hoogheemraadschap van Rijnland onderzoekt de optie van een extra gemaal.

Water is een belangrijk onderwerp in Boskoop en omgeving waar veel kwekers zitten, zeker sinds in 2003 door de droge zomer een tekort aan zoetwater ontstond. Kwekers konden niet langer hun akkers besproeien. Sinds die tijd is het probleem nooit helemaal opgelost. De norm dat slechts eens in de vijftig jaar maximaal een procent van het gebied kan overstromen, wordt hier niet gehaald. Ook niet de norm voor waterkwaliteit, zo staat in een onlangs verschenen rapport over de Greenport.

Elke zomer wordt er zoet water in de polders gelaten omdat water uit de grond te zout is. Maar bij hevige regenperiodes, is er ook lokaal wateroverlast. Maatregelen zijn nodig, om in de toekomst problemen te voorkomen. Naast een tweede gemaal zou ook een calamiteitenberging oplossing kunnen bieden om water op te slaan. Ook moeten kwekers vaker een bassin aanleggen zodat ze niet meer afhankelijk zijn van de instroom van water of gebruik maken van moderne technieken als drijvende teeltvloeren.

Dit artikel is overgenomen uit AD Groene Hart. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.