Bijzondere plekjes beschermd

Rijnwoude, 4 maart 2009

De meest bijzondere plekjes in Rijnwoude bewaren, dat is het doel van een speciale stichting die wordt opgericht. De Hazerswoudse architect Jan Dekker vindt dat de dorpsmonumenten nu een beetje worden verwaarloosd.

Hij heeft het initiatief genomen tot oprichting van de Stichting Beschermde Dorpsgezichten. Een nieuwe bezwaarprocedure voor plannen om te bouwen of slopen is de aanleiding voor het beginnen ervan.

Vroeger konden inwoners van gemeentes altijd bezwaar maken als ze een verandering die niet in het bestemmingsplan thuishoort. Door een nieuwe wet kunnen nu alleen belanghebbenden nog bezwaar maken. De nieuwe stichting is ook belanghebbende.

Dekker komt wel vaker in het geweer tegen plannen van de gemeente of projectontwikkelaars. Zo tikte hij wethouder Uljee op de vingers, toen deze Het Anker in Hazerswoude-Rijndijk tegen de vlakte wilde gooien om er appartementen te bouwen. Volgens Dekker is dat gevaar nu geweken, maar heeft hij nog steeds contacten met monumentenzorg om het Anker als monument te laten registreren.

Dit artikel is overgenomen uit AD Groene Hart. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.