Eis boete voor stort van vervuilde bagger

Hazerswoude-Rijndijk, 9 februari 2009

De Grondstoffenbank Zuid-Holland ervaart een opgelegde boete voor het storten van met chlorofyl verontreinigde bagger als een groot onrecht.

Het bedrijf uit Hazerswoude-Rijndijk ging niet in op een aanbod van het openbaar ministerie om vervolging met een boete van 20.000 euro af te kopen en liet de zaak maandag voorkomen bij de Haagse rechtbank.

Officier van justitie De Rijck matigde tijdens de strafzitting de boete tot 12.500 euro plus 7.500 euro voorwaardelijk. De Grondstoffenbank Zuid-Holland BV stortte in het najaar van 2006 bagger in de Klinkerbergerplas bij Sassenheim. Bij twee controles kwam aan het licht dat de bagger een te hoge concentratie chlorofyl bevatte. In de lozingsvergunning zijn maximumnormen voor deze stof gesteld.

De Grondbank Zuid-Holland BV noemt de boete buiten proporties. Het bedrijf heeft nooit eerder de lozingsnormen overschreden. Zodra de verschrijding van de norm aan het licht kwam, zou het storten in de Klinkerbergerplas zijn stilgelegd.

Volgens de Grondbank Zuid-Holland BV is chlorofyl een volstrekt ongevaarlijke bladgroenstof, die onder andere in spinazie zit en als genezende dieetstof wordt gebruikt. De overtreding zou geen enkel schadelijk gevolg voor het water in de plas hebben gehad.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Dit artikel is overgenomen uit het Leidsch Dagblad. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.