Omroep Rijnwoude fusie debat

Hazerswoude-Rijndijk, 30 november 2008

De mogelijke fusie van Rijnwoude en Boskoop houdt de gemoederen bezig. Dat is zeker zo in Rijnwoude. Veel inwoners zien zo’n fusie niet zitten, maar voor het gemeentebestuur lijkt de samenvoeging van Boskoop en Rijnwoude wel haast onvermijdelijk.

Is een fusie van Rijnwoude met Boskoop wel zo goed? Is een andere fusie niet beter? En wat is de rol van de provincie eigenlijk? Over die vragen organiseerde Radio Rijnwoude een live-debat op 28 november 2008. Vijf voor- en tegenstanders waren daarbij aanwezig: Martin Van Engelshoven – Huls vertolkte het standpunt van de provincie. Vanuit de Rijnwoudse politiek waren wethouder Kees van Velzen (SGP/ChristenUnie) en Henk Goes (fractievoorzitter van de PvdA) aanwezig. Er waren ook twee tegenstander: Pieter van der Werf (oud-wethouder van Hazerswoude) en Robert Hagendoorn (ex-topman uit het bedrijfsleven).

Gedeputeerde van Engelshoven – Huls vroeg de Rijnwoudenaren de situatie toch ook vanuit het perspectief van Boskoop te bekijken. Die gemeente kan niet alleen verder. Boskoop heeft een fusie nodig.

De tegenstanders vinden dat een fusie met Boskoop niets oplost. Er ontstaat dan een gemeente die nog steeds zwak is. Ze hebben voorkeur voor een veel grotere gemeente, zoals bijvoorbeeld een grote Groen Hart gemeente. De provincie wil en kan dat niet afdwingen omdat fusies draagvlak van onderaf moeten hebben van alle betrokken gemeenten.

De gedeputeerde gaf tijdens het debat aan dat een gefuseerde gemeente Rijnwoude-Boskoop wellicht voor een jaar of drie extra geld zou kunnen krijgen om de financiële problemen van Boskoop te kunnen compenseren. De Rijnwoudse bestuurders willen echter een structurele bijdrage, omdat de problemen van Boskoop ook structureel zijn. Zo’n bijdrage zal niet van de provincie komen. De gedeputeerde suggereerde dat Rijnwoude en Boskoop daarvoor maar moeten aankloppen bij de landelijke overheid.

Bron: Omroep Rijnwoude