Najaarsnota van gemeente met positief resultaat

Rijnwoude, 27 oktober 2008

Uit de najaarsnota van de gemeente blijkt dat Rijnwoude 400.000 euro overhoudt. Dit positieve resultaat is vooral het resultaat van een aantal incidentele meevallers.

De gemeente benadrukt dat de er geen geldt over is omdat een deel van de plannen niet is uitgevoerd. Het positieve saldo is te danken aan eenmalige meevallers. Er is180.000 euro extra dividend ontvangen van NUON en Cyclus. Verder was de bijdrage uit het gemeentefonds 136.000 euro hoger. En er is 75.000 meer geïnd uit dwangsommen.

Het overschot zal worden gebruikt voor de verbetering van de openbare ruimte in 2009-2010, die een zware wissel legt op de begroting 2009.

Gezien de huidige kredietcrisis meldt de gemeente Rijnwoude ook nog dat zij geen risicovolle beleggingen kent.

Bron: Omroep Rijnwoude