Rijnwoude begint eerder met maaien van bermen

Rijnwoude, 9 juni 2008

Naar aanleiding van vragen in de gemeenteraad begint de gemeente eerder met het maaien van de bermen. Volgens Jos Ensing (CDA) zijn door de hoge begroeiing kinderen op dit ogenblik nauwelijks zichtbaar.

Normaal begint de gemeente half juni met het maaien van de bermen. Volgens Jos Ensing staat de begroeiing in de bermen nu al zo hoog dat bijvoorbeeld kinderen op de fiets amper zichtbaar zijn voor de automobilisten. Dit zou wel eens gevaarlijke situaties kunnen opleveren.

Ensing stelt voor niet de hele berm te maaien maar alleen een strook van één meter breed vlak langs de weg. Dan zou de zichtbaarheid van kleine weggebruikers al voldoende toenemen.

Wethouder Kees de Best heeft toegezegd snel met maaien te zullen beginnen. Door slechts één meter te maaien wordt natuurlijk milieu van de planten niet aangetast. Bijzondere planten worden zo niet vernietigd. Een bijkomend voordeel van eerder maaien is dat de boeren zo minder last hebben van overwaaien onkruidzaad.

Bron: Omroep Rijnwoude