D66: Fusie met Boskoop niet vanzelfsprekend

Rijnwoude, 10 juni 2008

Bert Bosch van D66 vindt dat de gemeente te hard van stapel loopt met betrekking tot een mogelijke fusie met Boskoop. Dat zegt hij naar aanleiding van de gezamenlijke raadsvergadering van de Rijnwoudse en Boskoopse politici.

De avond was aangekondigd als een eerste stap in de samenwerking van de toekomstige fusiegemeenten. Het is de bedoeling dat de Rijnwoudse raad op 10 juli de intentie uitspreekt per 2011 met Boskoop te willen fuseren. De beide gemeentebesturen hebben ook alvast maar een tijdpad uitgezet dat resulteert in een samengaan in januari 2011. De gemeenteraden en ook de burgers hoeven alles alleen maar goed te vinden.

Volgens Bosch spreekt dat helemaal niet vanzelf. Volgens hem klopt er iets niet in de gang van zaken. In de eerste plaats is Boskoop een gemeente met blijvende financiële tekorten van Boskoop. Boskoop is daardoor een zogenaamde artikel 12 -gemeente, en krijgt elk jaar extra geld van het rijk. De raad van Rijnwoude wil dat Boskoop “schoon” wordt opgeleverd. Komt er geen oplossing voor dit probleem, dan wil Bosch geen intentieverklaring en geen fusie. Rijnwoude moet dan gewoon zelfstandig blijven.

In de tweede plaats vindt Bosch dat nu een oplossing wordt gekozen die haaks staat op een eerder raadsbesluit van 11 juli 2007. Daarin staat dat moet worden gestreefd naar een grote Groene Hart gemeente, inclusief Zoeterwoude. Zoeterwoude heeft onlangs formeel aangegeven niet mee te willen doen. Daarmee is er ook in de toekomst geen kijk op een grote Groene Hart gemeente. En dus is een fusie met Boskoop zinloos.

Bron: Omroep Rijnwoude