Tijdelijke omlegging N207

Alphen a/d Rijn, 22 september 2007

De provinciale weg N207 (Alphen - Boskoop) wordt voor een periode van drie jaar omgelegd. B en W van Alphen hebben de raad voorgesteld hiervoor vergunning te verlenen. De tijdelijke omlegging van de weg is noodzakelijk om ruimte te maken voor het graven van een haven.

Ondanks eerdere protesten van bewoners van de wijk Gouwsluis wil het college de aanleg van de containerterminal doorzetten. Als het nodig is, kan de vergunning voor de omlegging van de weg met nog eens twee jaar worden verlengd. Daarna krijgt de provinciale weg zijn definitieve tracé.

Volgens wethouder Groen in ’t Wout kunnen bewoners van Gouwsluis tevreden zijn. Volgens hem hebben de bewoners wel door dat zij het maximale eruit hebben gehaald. Als voorbeeld noemt de wethouder compensatie van groen. Ook komt de toekomstige N207 iets verder van de bebouwing af te liggen dan oorspronkelijk het plan was. Volgens Groen in ’t Wout zijn een aantal zaken gewoon beter geregeld dan in de eerste plannen.

De vergunning voor de omlegging van de provinciale weg N207 komt zes weken ter inzage te liggen.

Dit artikel is overgenomen uit AD Groene Hart. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.