VVD: Wethouder de Best doet zijn werk niet goed

Rijnwoude, 1 juni 2007

De fractie van de VVD in de gemeenteraad vindt dat wethouder Kees de Best zijn werk niet goed doet. Fractievoorzitster Gerda Geenjaar riep de wethouder op zijn politieke verantwoordelijkheid te nemen.

Aan het einde van de gemeenteraadsverklaring legde Gerda Geenjaar een verklaring af. Daarin sprak ze harde woorden over het functioneren van de wethouder. In haar ogen gaat er teveel mis. Regelmatig overschrijden projecten de daarvoor gereserveerde budgetten. Ook is er vaak iets mis met de communicatie naar de burgers. Ze verwees ze naar de harde woorden die al eerder over de Best zijn gesproken in een besloten vergadering. Voor wat betreft de VVD is de maat nu vol. Ze riep wethouder de Best op zijn politieke verantwoordelijkheid te nemen, en daarmee bedoelde ze dat de Best zou moeten aftreden.

Burgemeester Hommes nam het op voor de wethouder. Ze gaf aan dat er wel meer fouten worden gemaakt. Dat zou te maken hebben met de vele wisselingen in het personeel op het gemeentehuis. Ze gaf toe zelf ook in de fout te zijn gegaan bij de aanleg van een bezinbasin in Benthuizen. Daar was sprake van een overschrijding van het budget met 80.000 euro. Wethouder de Best wilde zelf niet reageren op de aanval van de VVD.

Bron: Omroep Rijnwoude