Geen aanpassing verkeerssituatie in Groenendijk

Groenendijk, 20 juni 2007

Het college van burgemeester en wethouders van Rijnwoude heeft besloten niet over te gaan tot ingrijpende herinrichting van de Rijndijk ter hoogte van de Groenendijk. In totaal zou de uitvoering van dit herinrichtingvoorstel € 275.000 gaan kosten.

Wel gaat het college op zoek naar alternatieve mogelijkheden, zodat de aanwezige knelpunten en problemen toch zoveel mogelijk opgelost kunnen worden. Het is de bedoeling dat naar goedkopere oplossingen wordt gezocht. Zodra de mogelijkheden in beeld zijn gebracht, zal direct na de zomer opnieuw worden overlegd met het Wijkcomité Groenendijk.

De afgelopen tijd is een aantal malen overleg gevoerd met het Wijkcomité en is een bewonersavond georganiseerd. Er is uitvoerig gesproken over de verkeersproblematiek, die zich met name toespitst op de snelheid, het hinderlijke verkeersgedrag, het doorgaande karakter van de weg en overlast van vrachtverkeer. Hierbij hebben de bewoners actief meegedacht en nuttige ideeën aangedragen.

De bewoners hebben eerder aangegeven de maximum snelheid te willen verhogen van 30 km/uur naar 50 km/uur. Daarop zou beter kunnen worden gecontroleerd door de politie.

Bron: Omroep Rijnwoude