GWR vraagt om stilleggen werk aan windmolens

Rijnwoude, 6 januari 2007

GWR (Geen Windmolens Rijnwoude) heeft op 4 januari 2007 aan B&W van Rijnwoude gevraagd om de werkzaamheden aan de bouwweg voor de windmolens stil te leggen, omdat er geen vergunning is voor de huidige werkzaamheden.

Volgends de GWR is in februari 2006 alleen een vergunning verleend voor het aanleggen van de bouwweg en het maken van dammen met duikers. Deze bouwweg ligt in Hazerswoude-Rijndijk, in de polder langs de zuidkant van de N11.

Het is nu gebleken dat er veel omvangrijkere werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zullen het karakter van deze polder in het beschermde veen-weidegebied aanzienlijk aantasten. Zo wordt langs de bouwweg een brede sloot gegraven, waardoor meer dan 5000 vierkante meter water ontstaat.

De GWR wijst erop dat in het voorjaar van 2006 de de ministeries van VROM en LNV nog hebben benadrukt dat gemeenten er op moeten toezien dat het Groene Hart niet langzaam wordt aangetast en versnipperd door allerlei werkzaamheden. Omdat de bouwers van de windmolens deze werkzaamheden zonder geldige vergunning uitvoeren heeft GWR aan B&W van Rijnwoude verzocht de wet te handhaven en de werkzaamheden stil te leggen.

De GWR herinnert eraan dat tijdens de hoorzittingen in het voorjaar van 2006 over de meer dan 1500 bezwaarschriften tegen de windmolens, de vertegenwoordiger van de gemeente op iedere hoorzitting heeft verklaard dat de gemeente de naleving van regels en voorschriften streng zal controleren en zal handhaven. Voor de GWR nu het moment daarvoor aangebroken.

Bron: Omroep Rijnwoude