Maximaal 50% bebouwing Molenhoek gehandhaafd

Hazerswoude-Rijndijk, 2 augustus 2006

Het bestemmingsplan Molenhoek wordt niet geschorst. Dat heeft de Raad van State besloten. Het verzoek was ingediend door Perquin Holding in Leiden, eigenaar van het bedrijfspand van Free Technics Tankbouw aan de Corellistraat.

In het nieuwe bestemmingplan zijn beperkte uitbreidingsmogelijkheden opgenomen voor het terrein. Volgens het oude plan mocht 75 procent van het perceel worden bebouwd, maar dat is teruggebracht tot maximaal 50 procent. Perquin ziet zich daardoor beperkt in zijn mogelijkheden. Een uitgebreide procedure bij de Raad van State loopt nog, uitspraak later dit jaar.

De bouw van 71 woningen in het gebied is overigens al begonnen. Tegen dat onderdeel van het plan is geen bezwaar gemaakt.

Dit artikel is overgenomen uit AD Groene Hart. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.