Akkoord over verkeersproblemen Potgieterlaan

Hazerswoude-Rijndijk, 12 februari 2006

Bewoners van de wijk rondom de Potgieterlaan in Hazerswoude-Rijndijk en de gemeente hebben overeenstemming bereikt over de oplossing van de verkeersproblemen in de Potgieterlaan.

Al geruime tijd zijn een werkgroep van omwonenden en de gemeente met elkaar in onderhandeling over de oplossing voor de problemen veroorzaakt door het drukke verkeer. Bewoners wilden een volledige afsluiting van de laan ter hoogte van het voormalige zwmebad De Dolfijn. Volgens de gemeente was dat niet mogelijk. Met inschakeling van een verkeerskundige is nu een compromis gevonden.

Volgens het nieuwste voorstel krijgt de Potgieterlaan nu bij het zwembad een versmalling. Alleen verkeer vanaf de Gemeneweg naar de Melkweglaan mag nog door die versmalling. Verkeer vanaf de Melkweglaan zal via de Da Costasingel de wijk moeten uitrijden. Op de kruispunten in de Potgieterlaan komen drempels en versmallingen. Ook krijgt de Potgieterlaan de status van erf-toegangsweg. Dat betekent dat autorijders die harder gaan dan 30 km/uur, kunnen worden beboet.

Het voorstel moet nog worden besproken door het college van B&W. En ook is het nog mogelijk tegen het nieuwe plan bezwaar in te dienen.

Bron: Omroep Rijnwoude