Rustige jaarwisseling in Rijnwoude

Rijnwoude, 1 januari 2006

De jaarwisseling is in Rijnwoude rustig verlopen. Er waren geen grote incidenten.

In de gemeente Rijnwoude zijn veel vuren gestookt op en langs de openbareweg. Een grote brandstapel aan het Spookverlaat in Hazerswoude-Rijndijk iskort voor de jaarwisseling door de gemeentereiniging opgeruimd.

Vlak na de jaarwisseling is in de Dorpsstraat in Koudekerk a/d Rijn een autotegen de gevel van een woning gereden. De bestuurder van het voertuig heeftvermoedelijk eerst een lantaarnpaal omver gereden waarna hij tegen de gevelvan een woning aangereden was. Vervolgens heeft de bestuurder de plaats vanhet ongeval verlaten. In verband met dit voorval is een 22-jarige man uitLeiderdorp aangehouden. Hij bleek alcohol gedronken te hebben (570 ug/l) enkreeg hiervoor in ieder geval een rijverbod van zes uur. De man isingesloten voor nader onderzoek en verhoor.

Op de Rijndijk in Hazerswoude-Rijndijk is vanochtend vroeg een 22-jarige manzonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden wegens het rijden onderinvloed. De man blies aan het bureau 800 ug/l en was niet goedaanspreekbaar. Omdat niet duidelijk was of hij in het bezit is van eenrijbewijs en omdat er een nader onderzoek moet plaatsvinden naar zijn juisteidentiteit, is de man voor de nacht ingesloten. 

Bron: Omroep Rijnwoude