Rijnwoude zoekt nieuwe plek bos

Rijnwoude, 6 december 2005

De gemeente Rijnwoude en Staatsbosbeheer zijn gezamenlijk op zoek naar een nieuwe plek voor het bosje aan het Oostvaartpad ten oosten van Hazerswoude-Rijndijk. De gemeente wil het bos op korte termijn kappen om plaats te maken voor de bouw van een nieuwe woonwijk.

Op de plek van het ongeveer tien jaar oude populierenbos en op de aangrenzende weilanden wil Rijnwoude zo'n 250 woningen bouwen. Het bos, dat de helft van het plangebied uitmaakt, is in handen van Staatsbosbeheer. Die instantie heeft in een eerder stadium al aangegeven erg ongelukkig te zijn met de gemeentelijke plannen, maar desondanks mee te willen denken over een oplossing. Ambtenaren van de gemeente en Staatsbosbeheer zijn de verschillende opties op dit moment aan het uitwerken. Binnen enkele maanden zouden de twee partijen een besluit kunnen nemen over de verplaatsing van het bos.

Het bos aan het Oostvaartpad is niet het enige eigendom van Staatsbosbeheer dat Rijnwoude graag in handen wil krijgen. Ook het bosje ten westen van de Gemeneweg wil de gemeente aankopen voor woningbouw. In de plannen voor de ontwikkeling van de Oude Rijnzone zou juist op de plek van het bos een nieuw dorpscentrum moeten verrijzen inclusief een nieuw station voor de Rijn Gouwe Lijn. Deze claim is al wel bekend bij Staatsbosbeheer. Maar omdat de ontwikkeling van de Oude Rijn Zone nog wel enkele jaren op zich zal laten wachten, zijn er nog geen concrete onderhandelingen over verplaatsing van het bos.

 

 

Dit artikel is overgenomen uit het Leidsch Dagblad. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.