Voetbalclubs tekenen convenant met gemeente

Rijnwoude, 3 november 2005

De vier voetblaclubs in Rijnwoude hebben op woensdag 2 november een convenant getekend met de gemeente. Daarin wordt vastgelegd dat de clubs minder geld van de gemeente krijgen voor het onderhoud van hun accomodaties. Dat betekent een contributieverhoging voor de leden.

De vier voetbalclubs in Rijnwoude kregen vorig jaar te maken met bezuinigingen die de gemeente wil doorvoeren. Dat betekent dat Bernardus, VV Koudekerk, Hazerswoudse Boys en BSC'68 minder subsidie krijgen voor het onderhoud van hun velden.

De onderhandelingen over de invulling van de bezuinigingen hebben lang geduurd. Dat had te maken met onduidelijkheden over de verdeling van de onderhoudslasten tussen clubs en gemeente. Daarbij ging het bijvoorbeeld om onderhoud van velden, doelen, paden en slootkanten.

De voetbalclubs vangen de financiële tekorten op door het verhogen van de contributie. Die stijging kan oplopen van 5 tot 15 procent.

De besturen zijn tevreden met deze overeenkomst. In eerdere plannen zag het er nog veel ongunstiger uit voor de clubs. Ze beseffen dat ze deze bijdrage moeten leveren om op termijn te kunnen blijven bestaan.

Bron: Omroep Rijnwoude