Bewoners verzetten zich tegen windmolens

Rijnwoude, 26 november 2005

Er zijn 34 bezwaren ingediend tegen de plannen om bij de N11 in Hazerswoude-Rijndijk vier windmolens van 125 meter hoog te bouwen. De boeren die met de molens een extra bron van inkomsten willen opbouwen, maken zich desondanks geen zorgen.

De meeste bezwaren zijn zoals te verwachten was afkomstig van bewoners van Hazerswoude-Rijndijk. Naar ook vanuit Hazerswoude-Dorp en Koudekerk is bezwaar gemaakt tegen de vergunning om de molens te bouwen. Volgens een woordvoerder van de gemeente Rijnwoude maken de bezwaarmakers zich vooral zorgen om horizonvervuiling en geluidshinder en gaat het bij de ingekomen brieven niet om standaard-bezwaarschriften.

Opvallend is dat de plaatselijke vogelwerkgroep geen bezwaar heeft gemaakt. De vogelaars vreesden aanvankelijk voor de vogelstand in de achterliggende polder. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat de vogels weinig last zullen hebben van de molens. Zij zullen na plaatsing van de molens hun heil verderop in de polder zoeken.

Dit artikel is overgenomen uit het Leidsch Dagblad. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.