Geen verandering in aantal brandweerkazernes

Rijnwoude, 17 juni 2005

Het huidige systeem van brandweerzorg met kazernes en vrijwilligers in Koudekerk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen het beste is voor de gemeente. Dat bleek uit een onderzoek dat donderdag werd gepresenteerd tijdens een commissievergadering.

Het Bureau Save heeft uitgezocht wat het beste is voor Rijnwoude als gekeken wordt naar zowel de kosten als de uitruktijden van de brandweer. Ook werd de optie van een professionele brandweer en een mogelijke rol voor de brandweer van Zoetermeer meegenomen in het onderzoek. Uit alles bleek dat het huidige systeem met vier kazernes en vrijwilligers het beste is. De politici waren tevreden over de duidelijk conclusies.

Uit het onderzoek bleek ook dat nog enige bezuinigingen mogelijk zijn door van Hazerswoude-Dorp een hoofdpost en van Benthuizen en Koudekerk nevenposten te maken. Bij een nevenpost ontbreken een instructieruimte, een uitgebreide kantine en oefenterrein bij het gebouw. Voor het oefenen zouden de vrijwilligers van Koudekerk en Benthuizen dan naar Hazerswoude-Dorp moeten.

Bron: Radio Rijnwoude