Golfbaan komt er definitief

Rijnwoude, 27 mei 2005

Het Bentwoud krijgt definitief een golfterrein van circa 100 hectare. De provincie Zuid-Holland, de Dienst Landelijk Gebied en de gemeente Rijnwoude hebben zich bereid verklaard mee te werken, aldus de Rijnwoudse wethouder Van Velzen gisteravond in een commissievergadering.

De verbaasde raadsleden kregen te horen dat ze de golfbaan niet kunnen tegenhouden. ,,Als de raad de golfbaan toch tegenhoudt, verwacht ik een financiële claim van de provincie Zuid-Holland'', legde de wethouder uit. ,,Neem dus maar aan dat die er komt.''

In het plan voor de aanleg van het Bentwoud staat dat 100 hectare van het bos is bestemd voor een particulier initiatief. Zo kan een deel van de aanleg van het 1300 hectare grote bos worden gefinancierd. De Benthuizense ondernemer Laban, tevens bezitter van grond in het toekomstige bosgebied, sprong hier meteen op in. Hij maakte een plan voor een openbaar toegankelijke golfbaan met een A-status. Hij mikt vanaf 2010 op zo'n 160.000 bezoekers.

Sommige raadsleden schrokken van de omvang van het terrein. Van der Hoek (SGP/CU) is niet tegen een golfbaan, maar hij zou wel iets kleiner mogen. Hij begrijp echter dat we alleen maar kunnen knikken. De wethouder beaamde dat, maar voegde eraan toe dat er nergens in het Bentwoud grootschalige recreatieactiviteiten mogen komen. Een camping bijvoorbeeld is alleen toegestaan als het om dagkamperen gaat.

(Dit bericht is uit de internetversie van het Leidsch Dagblad)

Dit artikel is overgenomen uit het Leidsch Dagblad. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.