Vangen en verhuizen muskuseenden

Hazerswoude-Dorp en Rijndijk, 4 april 2005

Vanaf deze week worden de groepen muskuseenden gedurende een periode van 5 weken gevoerd door medewerkers van de gemeente.

De groepen muskuseenden bevinden zich op twee locaties in Hazerswoude-Dorp (omgeving Ds. D.A. v.d. Boschstraat en Lindelaan en de omgeving Hobbemastraat, Jan van Eyklaan, Jan van Goijenstraat, Jan Lievenslaan) en op twee locaties in Hazerswoude-Rijndijk (omgeving Melkweglaan, Sweelincklaan, omgeving Da Costasingel, Potgieterlaan).

De groep eenden heeft zich in de loop van de jaren flink uitgebreid. Met de groei is echter ook de overlast die de dieren veroorzaken toegenomen. Zo beschadigen de eenden tuinen en aanplanten door vraat en nestenbouw, bevuilen ze de buurt met uitwerpselen en gedragen zich agressief jegens kinderen, volwassenen en huisdieren. Het besluit om de eenden te verplaatsen is genomen op basis van ontvangen klachten van buurtbewoners en een advies van de stichting Vogelklas “Karel Schot”, die de situatie ter plaatse heeft beoordeeld.

Op dit moment is de gemeente in gesprek met landgoed Hooge Burch van De Bruggen (instelling voor verstandelijk gehandicapten) en hoopt het overgrote deel van de eenden te kunnen onderbrengen bij de vernieuwde kinderboerderij op het terrein in Zwammerdam. De overige eenden worden bij particulieren geplaatst.

Verzoek om de eenden niet meer te voeren!
Om het vangen van de dieren zo snel mogelijk, en zodoende met zo min mogelijk stress te laten verlopen worden afzettingen geplaatst op bovengenoemde locaties. Men wordt daarom uitdrukkelijk verzocht de eenden niet meer te voeren vanaf heden tot en met de wegvangdatum half mei. De dieren kunnen dan makkelijk binnen de omheining worden gelokt. Dit voorkomt dat er op ze gejaagd moet worden.

Bron: Gemeente Rijnwoude