Toch subsidie voor bibliobus in Benthuizen

Benthuizen, 4 april 2005

Rijnwoude betaalt toch voor het behoud van de bibliobus in Benthuizen. Het gemeentebestuur stelt voor 25.000 euro beschikbaar te stellen zodat de bus nog tot 1 januari 2007 het dorp kan blijven bezoeken. Wel neemt de statijd met een uurtje af van vier naar drie uur in de week.

Met dit voorstel komt er een einde aan de impasse die is ontstaan tussen de gemeente Rijnwoude en de Stichting Openbare Bibliotheek Rijnwoude. De stichting wilde per 1 juli aanstaande af van de boekenbus, omdat ze de begroting niet meer rond kreeg. Bovendien zou de bus toch vertrekken omdat de bibliotheken in de provincie per 1 januari 2006 op een andere manier zouden worden georganiseerd.

De gemeenteraad stak op 4 november een stokje voor het besluit van het bibliotheekbestuur. De raad eiste dat de bus in elk geval dit jaar nog zou moeten blijven en dat de stichting het geld daarvoor binnen de eigen begroting zou moeten vinden. Maar dat was tegen het zere been van het bibliotheekbestuur.

Gesprekken hebben er nadien toe geleid dat Rijnwoude de extra kosten voor de bus voor dit én volgend jaar op zich neemt. Verwacht wordt namelijk dat de nieuwe bibliotheekorganisatie pas op 1 januari 2007 rond is. De raad moet op 21 april het voorstel van B en W nog wel goedkeuren.

(Dit bericht is uit de internetversie van het Leidsch Dagblad)

Dit artikel is overgenomen uit het Leidsch Dagblad. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.