Onderhoud openbaar groen

Rijnwoude, 28 april 2005

De gemeente Rijnwoude heeft in totaal 40 ha groen en dat groen is overwegend in de jaren zeventig aangelegd.

De woonwijken bevatten verhoudingsgewijs veel groen: beplanting in bakken van bielzen, coniferen en talloze andere heesters die te groot zijn geworden voor de plek waar ze nu staan. In alle kernen zijn wel groenstroken te vinden, waarvan de beplanting is verouderd en aan het verpauperen is. Deze groenstroken zijn, door hun overwoekerende beplanting, ook duur in onderhoud.

Besloten is het openbaar groen in alle kernen aanpakken. De beplanting is op diverse plekken hoognodig aan vervanging toe. Door het omvormen van openbaar groen naar onderhoudsarm groen willen wij dat het groen schoon, veilig en goed te onderhouden wordt. Het college heeft hierover op 29 maart jl. een besluit genomen.

In de praktijk houdt dit het volgende in; het afgelopen half jaar is per kern onderzocht welke locaties voor onderhoudsarm groen in aanmerking komen. Aan de hand van de inventarisatie is een plan opgesteld. Hierin is per straat aangegeven welke groenstroken voor onderhoudsarm groen in aanmerking komen, en wat er precies met de groenstrook gaat gebeuren. De mogelijkheid bestaat dat de huidige groenstrook wordt ongevormd naar gazon en bestrating. Maar het kan ook zo zijn, dat er andere onderhoudsarme beplanting in de groenstrook wordt teruggeplant.

Voor een overzicht van de straten die in aanmerking komen, lees hier verder.

Bron: Website gemeente Rijnwoude