Nieuwbouw school elders in Hazerswoude-Dorp

Hazerswoude-Dorp, 7 april 2005

Dit is althans de voorkeur van burgemeester en wethouders van Rijnwoude. Ze hebben de hele maandagavond ingeruimd om hierover met de raadsleden van gedachten te wisselen.

Het Groene Hart Lyceum schreeuwt al jaren om ruimte. Enkele jaren geleden waren er al plannen voor uitbreiding op de huidige plaats. Maar omdat de school nog sneller groeide dan verwacht, blies het schoolbestuur de uitbreiding af. Nieuwbouw op een andere plek was de enige oplossing om goed onderwijs te kunnen blijven bieden, aldus de school.

De gemeente Rijnwoude hikte echter aan tegen de hoge kosten van circa 2 miljoen euro. Anderzijds wilde het gemeentebestuur de school wel binnen de gemeentegrenzen behouden. Om eventuele kapitaalvernietiging te voorkomen als het leerlingenaantal in de toekomst weer afneemt, stellen burgemeester en wethouders voor om er een kantoorschool van te maken. Als in de toekomst een deel van de school niet meer nodig is, zou er vrij gemakkelijk een kantoor van te maken moeten zijn.

(Dit bericht is uit de internetversie van het Leidsch Dagblad)

Dit artikel is overgenomen uit het Leidsch Dagblad. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.