Aanleg rangeerterrein in Elfenbaan onontkoombaar

Zoeterwoude, 12 april 2005

Het onderhoudsterrein van de RijnGouweLijn moet wel deels in de natuurstrook bij Zoeterwoude worden aangelegd. Dat kan volgens gedeputeerde Van Nieuwenhoven (verkeer en vervoer) niet anders. Om de pijn wat te verzachten, wil Zuid-Holland extra aandacht besteden aan het ‘verstoppen' van het rangeerterrein.

De stichting Grote Polder uit Zoeterwoude heeft recent de noodklok geluid. De stichting vindt het schandalig dat het toekomstige sneltramterrein in de natuurstrook naast de spoorlijn komt te liggen. Die Elfenbaan is niet voor niets aangelegd, oordeelt de stichting.

De gedeputeerde heeft nu in een reactie op die kritiek aan de statencommissie ruimte laten weten dat het niet anders kan. Zij schrijft dat ingenieursbureau Arcadis heeft bekeken of er alternatieven zijn. Maar verschuiving van het rangeerterrein naar een andere plek komt de provincie op veel nadelen en extra kosten te staan.

Zo is het voordeliger één groot opstelterrein aan te leggen in plaats van meerdere kleinere. Er hoeven immers niet allerlei spullen en voorzieningen ‘dubbel' te worden gekocht. Dat de provincie juist op de nu gekozen plek is uitgekomen, is geen toeval. Het rangeerterrein ligt aan de drukst bereden route van de RijnGouweLijn. Er hoeven dus weinig ritten te worden gemaakt met lege tramstellen.

Zuid-Holland heeft vanuit Zoeterwoude een directe aansluiting op het nieuwe spoor door Leiden. Een sneltram die voor klein onderhoud naar het rangeerterrein moet, hoeft dan niet over het spoor van Prorail. Dit laatste is erg lastig, omdat zo'n rit in verband met veiligheidsvoorschriften bij Prorail zou moeten worden gemeld.

Een vierde voordeel is dat sneltrams gemakkelijk naar het rangeerterrein kunnen worden gereden zonder dat zij de dienstregeling in de weg zitten. De afrit naar de opstelplaats is namelijk vlak bij het eind- en keerpunt van de RGL.

Veel keus is er dus eigenlijk niet, concludeert Van Nieuwenhoven. Wat wel kan, is het rangeerterrein zo goed mogelijk ‘inpassen' in de omgeving, zoals dat heet. Zo probeert de provincie de opstelsporen zo dicht mogelijk langs het bestaande baanvak aan te leggen.

De werkplaats kan misschien in het verlengde van de sporen komen, in plaats van ernaast. Die werkplaats vormt dan een geheel met het transferium A4 dat in de nabijheid wordt gebouwd. Verder volgt binnenkort een onderzoek naar de waarde van de Elfenbaan bij Zoeterwoude.

Bron: Rijn en Gouwe