Boskoop kan alleen verder maar kiest voor fusie

Regio, 21 januari 2005

Uit onderzoek is gebleken dat Boskoop als zelfstandige gemeente verder kan gaan. Toch gaat de voorkeur van Boskoop uit naar één complete, krachtige, groene gemeente waarin Waddinxveen, Boskoop en Rijnwoude samengaan.

Boskoop zou als zelfstandige gemeente verder kunnen gaan. Zeker wanneer de verdeelsystematiek van het Gemeentefonds wordt aangepast aan de bodemgesteldheid van Boskoop is de bestuurkracht van de huidige gemeente voldoende. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek.

Toch pleit de gemeente voor verregaande samenwerking met buurgemeenten. Volgens burgemeester Rijsdijk krijgen gemeenten steeds meer taken, zoals de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand. Volgens Rijsdijk vragen deze wetten om een grotere gemeente met meer slagkracht. Ook lokale en regionale problemen vragen om een grotere schaal, zoals de herstructurering van de boomteelt, het vormgeven van de Greenport-status, de ruimtelijke ontwikkeling en de westelijke randweg.

De voorkeur van Boskoop gaat uit naar één complete, krachtige, groene gemeente waarin Waddinxveen, Boskoop en Rijnwoude samengaan.