Toch huizen op terrein Bosbeton

Koudekerk aan den Rijn, 27 oktober 2004

De Ondernemersvereniging Rijnwoude en de Kamer van Koophandel gaan toch akkoord met woningbouw op het terrein van Bosbeton in Koudekerk aan den Rijn.

De ondernemers stellen wel voorwaarden. ,,Want het mag niet zo zijn dat de bedrijven die nu aan de Hoogewaard zijn gevestigd, hinder gaan ondervinden van de toekomstige bewoners'', zegt voorzitter Arentsen van de ondernemersvereniging.

In een gesprek dat de ondernemers, de Kamer van Koophandel, wethouder Uljee en het Comité Toekomst Koudekerk vorige week hadden, is afgesproken dat er een milieuonderzoek komt. Dat moet uitwijzen in hoeverre de bestaande bedrijven kunnen blijven functioneren zonder dat ze bijvoorbeeld opeens met geluidscontouren en geur- en stankcirkels te maken krijgen. Ook moeten eventuele uitbreidingsplannen van de bedrijven mogelijk blijven, aldus Arentsen.

De ondernemers hebben de gemeente verder gevraagd te voorkomen dat er een lappendeken van woningen, industrie en weer woningen aan de Hoogewaard ontstaat.

Eind juni schreven de ondernemers van de Hoogewaard, de Ondernemersvereniging Rijnwoude en de Kamer van Koophandel de gemeenteraad van Rijnwoude een brief waarin ze woningbouwplannen voor het braakliggende Bosbetongebied afkeurden. Woningbouw zou volgens hen leiden tot het op slot zetten van de reeds jarenlang aanwezige bedrijvigheid op de Hoogewaard. ,,We zijn nu positief, mits'', merkt Arentsen op. ,,Die brief was bedoeld om een gesprek op gang te brengen.''

Wethouder Uljee is blij dat alle neuzen in principe dezelfde kant op staan. ,,Het milieuonderzoek kan er in een paar weken zijn. En wat de lappendeken betreft, daarin hebben ze gelijk. Dat moeten we voorkomen. Daarom hebben we als college al besloten om ook het gebied tussen de bestaande woningbouw en het Bosbetonterrein bij de woningbouwplannen te betrekken.'' Het gaat hierbij om de caravanstalling en de manege. Om nieuwbouw aan te laten sluiten op de bestaande woonwijk, zouden deze moeten worden uitgeplaatst.

Het Comité Toekomst Koudekerk zamelde afgelopen zomer ruim 1500 handtekeningen onder de plaatselijke bevolking in voor woningbouw op het circa 6 hectare grote terrein van de voormalige Bosbetonfabriek. Daar zou ruimte voor zo'n tweehonderd huizen kunnen zijn. De raad en het college hebben zich al achter het burgerinitiatief geschaard.

Dit artikel is overgenomen uit het Leidsch Dagblad. Onze redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.